-Mesas
-Caixas de son
-Distribuidores
-Micros tipo lapis, inalámbricos.
-Grabación dixital de audio.